Doğu Anadolu Bölgesinin Fiziksel ve Beşeri Özellikleri

 

Anadolu’nun doğu sınırından başlayıp daralarak batıya doğru uzanır. Yurdumu­zun dağlık bir yöresidir. Doğu-batı doğrul­tusunda uzanan dağlar arasında havzalar yer alır. Yurdumuzun en yüksek dağı Ağ­rı, bu bölgededir, ikinci büyük dağ olan Süphan da Van Gölü’nün kuzeyindedir. Bundan başka Hakkâri ve Cilo dağları bu­lunur. Önemli ova ve yaylaları ise Malat­ya, Iğdır, Muş ovaları ile Erzurum Ovasıdır. Akarsularından Kula, Aras, Hazar Denizi’ne, Dicle, Fırat, Basra Körfezi’ne dö­külmektedir. Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü Doğu Anadolu Bölgesi’ndedir. Sov­yet sınırı yakınında ise Çıldır Gölü bulunur. Fırat üzerindeki Keban Barajı Gölü, Türki­ye’nin ikinci büyük gölüdür.

Bölgenin iklimi, genel olarak kışlar uzun ve soğuk, yazlar ise kısa ve sıcak geçer. Dağlar arasındaki ovalarda ise yazlar da­ha sıcaktır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli şehri Erzurum’dur. Bundan başka Kars, Ağrı, Muş, Van, Elazığ, Malatya da önem­li illerimizdir. Bölge halkı genellikle tarım ve hayvancılıkla geçinir. Buğday, arpa, pa­tates, şeker pancarı, sebze, pamuk, üzüm en çok yetiştirilen ürünlerdir. Bakır, krom önemli madenleri arasındadır. Bölgedeki başlıca fabrikalar şeker, çimento ve doku­ma fabrikalarıdır.

 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir