Doğu Göktürklerin Varoluş ve Yıkılış Süreci

 

Göktürk Devleti 581 tarihinde Doğu ve Batı Göktürkler olmak üzere ikiye ayrıldı. Bu .ayrılıktan sonra Doğu Göktürkler bir yandan ayaklanan Türk boylarıyla, diğer yandan da Çinliler’le savaş ede ede zayıf­ladılar. 630 yılında Çin egemenliğini kabul ettiler. 639’da Prens Kürşad ayaklandıysa da, başarılı olamadı. Fakat Doğu Göktürk­ler her fırsattan yararlanarak, esir haya­tından kurtulmak için çalıştılar. 682’de il- teriş (ilteres) Kutluğ Kağan, Türkler’in ba­şına geçerek Çinliler’i topraklarından uzak­laştırdı. Doğu Göktürk Devleti’ni yeni baş­tan kurdu ve kendisini hakan ilân etti (681). Doğu Göktürkler’e kurucusundan dolayı Kutluk Devleti de denir.

Kutluğ Kağan’ın kardeşi Kapağan Kağan devrinde, Çinliler’le yeniden ölüm-dirim mücadelesine girişildi. Kutluğ Kağan’ın oğ­lu Bilge Kağan, kardeşi Kül Tigin’in yardı­mıyla durumu düzeltti. Bu devirde vezir Bilge Tonyukuk, devleti yeniden düzenle­di.

745’de Kutluk Devleti yıkıldı; yerine Do­kuz Oğuz-Uygurlar.yeni bir Türk impara­torluğu kuruldu.

 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir