Doğunun Bakir Şehri Erzincan

Erzincan’ın 7 ilçesi vardır; Çayırlı, İliç, Ke­mah, Kemaliye, Refahiye, Tercan ve Üzümlü, ili kuzeyden Giresun ve Gümüş­hane, doğudan Erzurum, güneydoğudan Bingöl, güneybatıdan Malatya ve Elazığ, güneyden Tunceli, batıdan Sivas çevreler.

Erzincan il topraklarının % 60’ını dağ­lar kaplar. Keşiş Dağları (3.537 m.), Mun- zur Dağları (3.449 m.), Katırtepe Dağı (3.300 m.), Çal Dağı (3.188 m.), Karaca- kale Dağı (3.100 m.), Mülpet Dağı (3.065 m.), Karadağ (3.030 m.), Sipikör Dağları (3.010 m.), Kop Dağları (2.963 m.), May- ram Dağları (2.660 m.), Danabeli Dağı (2.540 m.) ve Refahiye Dağları (2.424 m.) belli başlı yükseklikleridir.

Ovalar il topraklarının % 8.6’sını kap­lar. Erzincan Ovası (500 km2), Tercan Ova­ları (Miadın Ovası, Pekeriç Ovası) ve Me­lik Şerif Düzlüğü verimli ovalarındandır.

Karasu Irmağı (Kolları: Tuzla Suyu, Mer­can Suyu, Kom Suyu, Cimin Suyu, Pahnih Suyu, Sürperen Suyu, Çardaklı Deresi, Kö­mür Suyu, Tanasur Çayı, Kadıgölü Suyu, Miran Suyu) ilin en önemli akarsuyudur.

Erzincan ilinde Yedigöller ve Aygır Gölü’nden başka göl yoktur.

Erzincan topraklarının % 21.4’ü ekili- dikili alanlardan, % 10.4’ü orman ve fun­dalardan, % 59.6’sı çayır ve meralardan meydana gelir, %8.6’sı tarıma elverişli de­ğildir. Ovaları step görünümündedir

İlin iklimi Doğu Anadolu ile iç Anadolu iklimleri arasında bir geçiş niteliği gösterir.

Erzincan’ın ekonomisi tarım ve hayvan­cılığa dayanır. Nüfusun % 70’i tarımla ge­çimini sağlar. Bir tahıl ambarı olan ilde, en çok üretilen tarım ürünleri buğday, arpa, çavdar, baklagiller (fasulye, fiğ), şekerpan­carı, patates, zerdali, kayısıdır.

ildeki geniş meralar hayvancılığı geliş­tirmiştir. Koyun, kılkeçisi, inek, at, eşek ve

arı yetiştirilir. MTA’nın Erzincan’da belirlediği maden­ler şunlardır: Merkez, Tercan: Krom, Per­lit. Çayırlı, İliç ve Kemaliye: Manganez. İliç: Asbest. Çayırlı, Refahiye: Manyezit.

Coğrafî konumu: 38° 18′ ve 40°45′ doğu boylamları ile 39″02′ ve 40° kuzey enlemleri arasında. Yüzölçümü: 11.903 km2

 

Merkez, Kemah, Kemaliye: Linyit. İliç: den biridir. Kuvvetli deprem kuşağı üzerinde bulunması, büyük sınaî yatırımların yapılmasını engellemektedir.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir