Dönencelerin Bilinmeyen Yönleri

Gök Kubbe’de Gök Ekvatoru’nun 23 de­rece 27 dakika kuzeyinde ve güneyinde bulunan paralel çemberlerdir. Dönence­lerin diğer bir adı da tropikallardır. Bu pa­ralel daireler güneşin dünya üzerinde yılda iki defa zenite (yükseltinin tam 90 dere­ce olduğu) ulaştığı noktaların kuzey ve gü­ney sınırlarını tayin ederler. Kuzey ve güney yarımkürede ekvatordan 23 dere­ce 27 dakika uzaktadırlar. Dönenceler arasında kalan alanda (yaklaşık 47 dere­celik bir kuşak) güneşin zenitten bu iki ge­çişi, ekvator üzerinde 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine rastlar. Dolayısıyla altı aylık bir ara ile meydana gelir. Ancak ekvatordan dönencelerin herhangi birine yaklaştıkça, güneşin zenitten iki geçiş tarihi birbirine yaklaşır.

Kuzey Yarımküre’de yeralana “Yen­geç Dönencesi” Güney Yarımküre’de yer­alana da “Oğlak Dönencesi” denir.

Diğer bir anlatımla 21 Haziran günü Ku­zey Yarımküre’de güneş ışınlarının tam dik (90 derecelik açı yapacak şekilde) olarak geldiği paralele (23 derece 27 dakika ku­zey paraleli) “Yengeç Dönencesi”, 21 Aralık günü Güney Yarımküre’de güneş ışınlarının tam dik olarak geldiği paralale (23 derece 27 dakika güney paraleli) “Oğ­lak Dönencesi” denir. Bu iki zaman ku­zey ve güney yarımkürelerde coğrafi ola­rak yaz ve kış mevsimleri başlar. (21 Haziran’da Kuzey Yarımküre’de yaz, Güney Yarımküre’de kış ve 21 Ara- lık’ta Kuzey Yarımküre’de kış Güney Ya­rımküre’de yaz mevsimleri başlar)

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir