Dünyanın Hareketleri ve Anlamı

Dünyanın bilinen iki, genelde ise üç tür­lü hareketi vardır:

Kendi etrafındaki hareketi: Dünya ekseni etrafındaki bir dönüşünü 23 saat 56 dakika 4.095 saniyede tamamlar. Bu dönüşü sonucunda gece ile gündüz mey­dana gelir. Bu dönüş sırasında ekvatorda­ki hızı saatte yaklaşık 1620 km. kadardır. Türkiye’mizin bulunduğu 36-42 kuzey pa­ralelleri civarında ise saatteki hızı 1200 km kadardır. Kuzey ve güney kutup noktala­rına doğru gidildikçe dönme hızı azalır. Meselâ 60-70 kuzey paralelleri civarında (Alaska’da) saatteki hızı ancak 600 km. ka­dardır.

Güneş etrafındaki hareketi: Dünya güneşin etrafında daireye benzer elips şeklindeki bir yörünge üzerinde döner. Böylelikle güneşe en yakın olduğu zaman uzaklığı 147 milyon km., en uzak olduğu zaman ise 152 milyon km.’dir.

Güneş etrafındaki bir dönüşünü 365 gün, 6 saat 9 dakika, 5 saniye’de tamam­lar. Bir yıl olarak adlandırılan bu dönüş 4 mevsimden oluşur.

Dünya aynı zamanda güneş siste­miyle birlikte döner. Güneş sistemi diğer bütün öteki yıldızların hareketine uyarak saatte 72 bin km.’lik bir hızla Herkül Bur-cu’na doğru gider.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir