Edebi Metinde Yapı Nasıl İncelenir

Bu sayfamızda edebi metinde yapı unsurları hakkında bilgi vererek edebi eserde yapı nasıl incelenir sorusunun cevabını vermeye çalışacağız.

Bir edebi metinde yapı incelenirken bu metnin olay, kişi zaman ve mekan açısından incelenmesi gerekmektedir.

*Olay: Bir edebi metinde en önemli unsur olan olay, edebi metnin tamamına hakimdir. Bir edebi eserde olaylar genellikle sebep sonuç ilişkisi içinde birbirine bağlanmaktadır. Bu bağa olay örgüsü denilmektedir.

*Kişi: Her edebi metinde birtakım kahramanlar bulunmaktadır. Bu kahramanlar iki grupta incelenmektedir.

Tip: u kahramanların birçok benzeri bulunmaktadır. Bunlar tüm benzerlerinin ortak özelliklerini taşıyan sembolik kişilerdir.

Karakter: Ayırt edici özellikleri bulunan, kimseye benzemeyen kendine özgü kahramanlardır

*Zaman: Her edebi metin belirli bir zaman diliminde geçmektedir. Bir edebi eser değerlendirilirken onun oluşturulduğu zamanın çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

*Mekan: Edebi metinde anlatılan olayı geçtiği yere mekan adı verilmektedir. Her edebi metinde mekan kahramanlarının ihtiyaçlarına ve özelliklerine cevap veren yerler olmuştur

Metinde Yapı Unsurları Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir