Ege Uygarlığının Günümüze Etkileri

Akdeniz’de, Ege adalarında kurulmuş olan eski bir uygarlıktır. Bundan 5000 yıl kadar önce, irili ufaklı adalarla bezenmiş Ege Denizi’nde uygarlığın ilk tohumları atıl­mıştır. Ege adalarında yaşayanlar kendi­lerine göre oldukça yüksek bir uygarlık kurmuşlardı. Bunlar Nil vadisinde oturan eski Mısır’ın da etkisi altında kalmışlardır.

Güneydeki Girit adasında oldukça yük­sek bir uygarlık kurulmuştur. Ege adaları halkı taştan büyük saraylar yaptılar, bu sa­rayların her yanını çeşitli resimlerle, bo­yalarla, değerli eşyalarla süslediler. Bu­günkü ev düzenine yakın bir biçimde ya­pılan saraylar bize bu uygarlığın üstünlü­ğü hakkında bir fikir verebiliyor.

Ege uygarlığının en önemli merkezleri; Girit adası, Yunanistan’daki Miken (Mykeane) şehridir. Bir istilâ ile sona eren Mi­ken ve Minos (Girit) uygarlıkları Yunanis­tan’da Yunan uygarlığının başlamasını sağlamışlardır.

Sonradan Anadolu’nun batısında da Ege uygarlığına benzer bir uygarlık kurul­muştur. Anadolu’nun kuzeybatısında ku­rulan Truva şehri Minos ve Miken uygar­lıklarının izinde yürümüştür.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir