Eğitimde İmkan ve Fırsat Eşitliği Nedir

Eğitim; bireyin eğitim hayatında istedik davranışlar meydana getirmek için yapılan kasıtlı bir öğretme-öğrenme sürecidir ve uzun bir zaman dilimini kapsamaktadır.

Eğitim, her insanın temel bir hakkıdır ve bu hak kimsenin elinden alınamayacağı gibi asla da kısıtlanamaz. Eğitim süreci yukarıda da belirttiğimiz gibi uzun bir süreçtir bu nedenle de eğitimi meydana getiren bir çok olanak ve imkan vardır ki eğitimde imkan ve fırsat eşitliği de bu unsurlardan birisidir.

Eğitimde imkan; bireylerin eğitim aldığı kurumların el verdiği tüm olanakları ve imkanları kullanabilmesi ve kullanma hakkına sahip olmasıdır. Eğitim sürecine giren her birey eğitimde imkan koşullarına durumun olanaklarına göre sahiptir.

Eğitimde fırsat eşitliği; Dil, din, ırk, cinsiyet ve mezhep gibi ayrımlar yapılmaksızın herkesin eğitim olanak ve imkanlarından eşit bir şekilde yararlanarak eğitim almasıdır. Çünkü eğitimde eşitlik demek; eğitimin belirli bir kesime ya da zümreye ait olması değil hiç bir ayrım yapmadan herkese ait olmasıdır.

Eğitimde İmkan ve Fırsat Eşitliği Nedir Konusundaki Yorumlarınızı Yorum Alanından Hemen Bize Yazın. 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir