Enflasyon Nedir? Nasıl Anlaşılır?

Dolaşımdaki paranın dolaşımdaki mal hacmine oranla yükselmesidir. Enflasyon so­nucunda para, mal karşısında değer kay­beder. Yüz Türk Lirası’na aldığımız bir malı yüz on Türk Lirası’na alıyorsak, % 10’luk bir fiyat artışı olmuş demektir. Mal para karşısında % 10 değer kazanmıştır. Enflasyonun çeşitli nedenleri vardır. Dev­let bütçesinin açık vermesi, devletin ya­tırımlardan doğan harcamaları karşılama­yarak piyasaya para sürmesi enflasyonun nedenlerindendir. Enflasyon sonucunda ulusal para ya­bancı paralar karşısında değer yitirir.

1979 yılında bir dolar 47.10 Türk Lirası iken, bugün bir dolar 950 Türk Lirası’na ulaşmıştır.

Enflasyon sonucunda ekonomik, sos­yal, siyasal denge bozulur. Yatırımlar ya­pılmadığı için işsizlik artar. Malların kali­tesinde düşüş olur. Enflasyon dönemle­rinde borç para alanlar düşük değerli pa­ra ödeyeceklerinden kârlı, borç verenler ise zararlı çıkar.

Enflasyondan en çok ücretli, çalışan kesim zarar görür. Ücretlerdeki artış enf­lasyonun altında kaldığından geçim sıkın­tısı çekerler.

 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir