Ergene Çayının Havzası Hakkında Bilgi

Trakya havzasının büyük bir bölümü­nün sularını toplayarak Meriç Nehri’ne dö­külen bir akarsuyumuzdur. Yıldız (Istranca) dağlarının güneybatı yamaçlarından doğar. Kaynak noktası denizden 340 m. yüksekliktedir. Genel olarak doğu-batı doğrultusunda akar, 80 km. akışından son­ra Meriç Irmağı ile birleşir. Gerçekte Er­gene Çayı, Meriç Irmağı’nın bütünüyle Ergene Irmağı’na sağdan: Süloğlu Deresi, Akardere, Kocadere, Büyükdere, Poyraz- lıdere, Sulucakdere, Pınarbaşı Deresi, Anadere ve Kocaalan Deresi gibi sular ka­tılır. Güneyden ise Beşikteşe Suyu ile Hay­rabolu Deresi’ni alır.

 

Kendisine Muratlı ya­tanlarında Çorlu Suyu da katılır. Ergene Çayı çok sayıda kol almasına rağmen, Trakya1 da akarsuları besleyebilecek yüksek dağ­ların bulunmayışı, yaz aylarındaki sıcak­lık nedeniyle buharlaşmanın fazla oluşu, ırmak sularının geçmiş olduğu yerlerde su­lamaya harcanması ve de vadi tabakala­rının sızdırmaya elverişli olması nedeniy­le yaz aylarında çok küçülür. Yağışlı mev­simler ile kar erimelerinde yatağından çı­karak taşar ve geniş düzlükleri sular altın­da bırakır. Uzunköprü aşağısındaki ova sık sık sular altında kalır. Karasazlık adı veri­len yerde ise geniş ve devamlı sazlık ve bataklıklar vardır. Ergene, bu sazlıktan çık­tıktan sonra Meriç Nehri’ne dökülür.

 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir