Erzurum Şehri Hakkında Genel Bilgi

Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğu kesiminde yer alan Erzurum’un 15 ilçesi vardır: Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, ispir, Karaçoban, Karayazı, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Şenkaya, Tekman, Tortum ve Uzundere. İli kuzeyden Rize ve Artvin, ba­tıdan Bayburt, Erzincan, güneyden Bingöl ve Muş, doğudan Kars ve Ağrı çevreler.

Erzurum topraklarının % 63.7’sini dağ­lar kaplar. Rize Dağları (Kaçkar Tepesi; 3.937 m., Verçenik Tepesi; 3.711 m.), Ku­zey Anadolu Dağları (Kop Dağları, Coşan Dağlan, Bahtılı Dağ, Cecan Dağı, Akba­ba Dağı; 3.065 m., Keçitaşı Tepesi, Yeser- çöl Dağı, Tosik Dağ, Ortuzu Dağı, Gavur Dağları, Dumlu Dağı; 3.200 m, Mescit Da­ğı; 3.255 m., Güvercin Dağı, Kargapazarı Dağları; 3.288 m., Çobandede Dağları, Hasanbaba Dağı; 2.250 m., Güiiü Dağı; 2.885 m.) ve Karasu-Aras Dağları (Kapak- görmez Dağı, Karakaya Tepe, Ejder Tepe, Yerlidağ) belli başlı yükseklikleridir.

İl toplam alanının % 4’ünü ovalar kap­lar. Erzurum Ovası (520 km2), Pasinler Ovası (420 km2) ve Hınıs Ovası Karasu- Aras çöküntü alanında yer alır.

Erzurum akarsu bakımından oldukça zengindir. Karasu (Kollan: Serçeme Dere­si, Tuzla Suyu), Çoruh Irmağı, Oltu Çayı, Tortum Çayı, Aras Irmağı ve Hınıs Çayı il topraklarını sular.

il göller bakımından zengin değildir. Böl­genin en önemli gölü Tortum Gölü’dür.

Erzurum ili topraklarının % 68’i çayır ve meralardan, % 18.5’i ekili-dikili alan­lardan, % 9.2’si örman ve fundalıklardan meydana gelir. % 4.3’ü ise tarıma elve­rişli değildir. İlin büyük bir bölümü step gö­rünümündedir.

Erzurum’da şiddetli kara iklimi hâkim­dir. Kışlar oldukça soğuk ve sert, yazlar sıcak ve kurak geçer.

ilde hayvancılık tarımdan önce gelir. Ta­rım ürünleri iklim çok sert olduğundan çe­şitli değildir. Tahıl, baklagiller, şekerpan­carı, ayçiçeği ve patates başlıca ürün­leridir.

Erzurum’da nüfusun büyük bir bölümü hayvancılık ile geçinir. Erzurum hem istan­bul gibi büyük şehirlere, hem de yurt dışı­na büyük ölçüde hayvan ihraç eder. Ko­yun, sığır, kılkeçisi, at, manda, eşek, ta­vuk yetiştirilir.

MTA’nın Erzurum’da belirlediği maden­ler şunlardır: İspir ve Pasinler: Bakır ve perlit. Şenkaya: Bakirli pirit. Merkez: Krom. Aşkale: Alçıtaşı, çimento hammad­desi, manyezit. Oltu: Oltu taşı. Çat, Aş­kale, Hınıs, Narman, Şenkaya, Tekman, Tortum: Tuz. Oltu: Manganez, Pasinler: Tuğla-kiremit hammaddesi.

Sanayi bakımından az gelişmiş illerimiz­den biridir. Sınaî faaliyetleri devlet sektö- rünce sürdürülmektedir. Gıda sanayii, me­tal eşya sanayii, dokuma ve orman ürün­leri sanayii gelişmiş durumdadır.

 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir