Evlat ve Kardeşe İşaret Eden Rüyalar

Rüyada parmak ikinci derecede evlât ve kardeş çocuklarıyla iş ve meslekleri temsil eder. Başparmak muhakeme ve dirayeti, şehadet parmağı otorite ve iktidarı, orta parmak rahat ve huzura veya varsa toprakla ilgili varlığı, yüzük parmağı, yaşama sevincini, refahı, küçük parmak ticaret, meslek ve ilmî faaliyeti temsil eder. Bunların herhangi birinde meydana gelen bir durum yukardaki anlamlarla tabir edilir. Sol elin parmakları ile ayak parmakları da torunlar ve kardeş çocuklarıdır. Parmaklarını birbirine geçirerek el bağladığını gören, zaruret içinde kalır.

Papaz, bidat ve dünyadan elini eteğini çekmektir. Rüyada papaz olduğunu veya ondan bir şey aldığını, bir papaz tarafından öpüldüğünü gören, dünya ile alâkasını keser, miskin ve fakir duruma düşer. Bazan da hilekâr bir insanla tabir olunur.

Parfüm gören zengin ise m alından,alim ise bilgisinden, mesleği varsa mesleğinden halkm yararlanması demektir. Güzel kokular süründüğünü gören halkm övgüsüne mazhar olur. Bir kadının parfüm süründüğünü görmesi şan ve şerefinin artmasına,eğer bu kokudan etrafındakiler rahatsız olmuşsa adının kötüye çıkmasına işarettir.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir