Evsel Atıkların Literatürdeki Adı

Evsel veya sanayi kuruluşları artıkları­dır. Organik olanlar veya olmayanlar di­ye iki gruba ayrılırlar. Hem insan sağlığı, hem de doğal dengeyi bozma açılarından olumsuzdur.

Organik olanların kökenini yiyecek ar­tıklarımız oluşturur. Sebze artıkları, piş­miş yemek artıkları, bunlara örnektir. Bun­lar çevreye atıldıktan sonra mikroplar için organik bir ortam oluşturacağı için o böl­gelerde bol mikrop oluşur. Buradan da in­san ve hayvanlara bulaşabilir. Organik ar­tıklar çukurlara dökülüp üstleri örtülürse, böyle bir risk ortaya çıkmaz. Ayrıca bir sü­re sonra bunlar alınıp gübre olarak kul­lanılabilir. Organik besinlerin dışarı atıl­ması başta karasinek olmak üzere birçok dış parazitin de gelişmesini sağlayarak, bunların çevreye mikrop yaymasına da neden olurlar.

Organik olmayan çöplerin başında şi­şe, kağıt, teneke, naylon gelir. Bunların mikrop üretmekle ilişkisi yoktur. Yarat­tıkları çevre kirliliği ile doğal dengeyi bo­zarlar. İnsan sağlığı ve doğal denge açı­sından önemli olan bazı canlılar bu kirli­likten etkilenebilirler. Günümüzde ileri ül­keler yukarıda sayılan çöpleri düzenli bir biçimde toplayarak tekrar ekonomiye kazandırırlar.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir