Farabi’nin Hayatı ve Eserleri

Farabi, bir Türk filozofudur. 870-950 seneleri arasında yaşayan Farabi, tıp, botanik, matematik, musiki, mantık ve felsefe gibi bir çok bilim alanında çalışmalar yaparak eserler kaleme almıştır. Bu yazımızda sizler için derlediğimiz Farabi’nin hayatı ve eserleri konulu yazımızı sizler ile paylaşacağız.

İlk eğitim hayatına Frab’da başlayan Farabi, babasının isteği ile eğitim hayatını Bağdat’ta devam ettirmiştir ve bu dönemlerde Farsça, Grekçe, Latince ve Arapça dillerini de öğrenmiştir. Ayrıca eğitim hayatında Eflatun ve Aristo gibi alimlerin eserlerinden fazlasıyla faydalanmıştır.

Düşünceleri ile Kuran’a, hadislere ve imanın şartlarına ters görüşler öne süren Farabi’nin bu düşüncelerini İmam-ı Rabbani ve Gazali eleştirmişlerdir.

Farabi’nin Eserleri:

  • Ki-tab-üs-Saade
  • İksa-ül-Ulüm vet-Ta’rif bi Ağradiha
  • Ta’lim-üs-Sani
  • Kitab-ül-Musiki-il-Kebir
  • Er-Risale fi Ehl-il Medeniyyet-il-Fadıla
  • Kitabus-Siyaset-il-Medeniyye
  • Er-Risale fi İsbat-il-Müfarekat
  • Kitabu Füsus-il-Hikem
  • Ki-tab-ül-Muğni fil-Edviyet-ül-Müfrede

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir