Felsefede Epikuros ve Yaydığı Öğreti

Epikuros Samos’ta (Sisam Adası) doğ­muştur. Onu daha çok insan eylemleri il­gilendirmiştir.Epikuros‘a göre felsefe, “bireyin mut­luluğunu sağlayacak imkânların, araçla­rın araştırılmasından başka bir şey değil­dir; felsefenin yapacağı, göreceği iş yal­nız budur.” Felsefenin diğer konularıyla ilgilenmemiştir. Maddecidir, evrenin atomlardan meydana geldiğine inanır.

Felsefî görüşünün ışığında ahlâk prob­lemini tutarlı bir şekilde ele alan Epükü­ros, birçok filozofu etkilemiştir. Kendisin­den sonra gelen filozoflar düşüncelerini savunmuşlardır.

Epükürosçulukta ahlâk problemi “mut­luluk” kavramıyla açıklanmaya çalışılmış­tır.

“Mutluluk acının yokluğudur. Acının yokluğunu ruhsal durgunlukta bulabiliriz, buna da bilgelikle erilebilir.

Toplumsal amacı dostluk ve kardeşlik­tir. Başkaca her türlü beraberliğin ruhsal durgunluğu bozacağı kanısındadır.”

Zevk en üstün iyidir. Bizim sözünü et­tiğimiz zevk, sadece ruh rahatlığıyla be­den acısının yokluğundaki zevktir. Bede­nimiz acısız ve ruhumuz rahatsa mutlu­yuz.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir