Fiilimsiler Fiil Çekim Eklerini Alabilir mi

Bu sayfamızda fiilimsi nedir hakkında bilgi vererek fiilimsiler fiil çekim eklerini alabilir mi sorusunun cevabını vermeye çalışacağız.

Fiilimsi adı verilen sözcüklere fiillere bazı eklerin getirilmesi ile isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Bu sebeple fiilimsiler isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

*İsim fiil: İsim fiil ekleri –ma, ış, mak’tır.

*Sıfat fiil: Sıfat fiil ekleri an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş’tir.

*Zarf fiil: Zarf fiil ekleri madan, erek, ken, ip, ince, esiye, eli, r…mez, dığında, dıkça, maksızın, e…e’dir.

Fiilimsi adı verilen sözcükler anlam bakımından eylem bildirmek ile birlikte isim, sıfat ve zarf olduklarından isim soylu sözcüklerdir. Türkçede isim çekim ekleri isimlere, fiil çekim ekleri ise fiillere getirilmektedir. Fiilimsiler şekil bakımından isim soylu sözcük olduklarından fiilimsilerin fiil çekim eklerini alabilmeleri söz konusu değildir.

Fiilimsiler isim çekim eklerini alabilmektedir. Yüklem olduklarında da kip ve şahıs eklerini değil, isim çekim eklerinden ek eylem eklerini alarak yüklem olabilmektedir.

Fiilimsi Ekleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir