Fizikte Episkop Nedir?

Bir kitaptaki, veya bir kartpostaldaki gi­bi saydamsız bir resmin görüntüsünü el­de etmek için kullanılmakta olan projek­siyon âletlerine episkop denir. Kuvvetli bir ışık kaynağının verdiği ışık. çukur ayna yar­dımıyla yatay bir yere konulmuş olan cis­min üzerine gönderilerek, cismin aydınla­tılması sağlanır. Cismin karşısındaki bir düz ayna, ışıkların yollarını değiştirerek bunları kusursuz mercek sisteminin üze­rine gönderir. Cismin görüntüsü, düşey du­ran bir beyaz ekranın üzerine düşürülür.

Aydınlatılmış saydam cisimlerin (cam üzerindeki bir resmin) üzerindeki resimle­rin görüntüsünü elde etmek için Projeksi­yon aleti de denilen diaskop kullanılır. Bir projeksiyon âletinde ve episkopta başlıca iki kısım vardır. 1- Fener, 2- Kusursuz bir mercek sistemi.

Not: Işık âletlerinin esas parçaları mer­ceklerdir. Tek bir mercek, daima kusurlu görüntü verir. Net görüntü elde etmek için, uygun şekilde seçilmiş olan yakınsak ve ıraksak mercekler, beraberce kullanılırlar. Bazı projeksiyon aygıtlarında episkop düzeniyle birlikte diaskop (projeksiyon âle­ti) düzeni de beraber olarak kullanılır (bu­lunur.) Bu yapıdaki âletlere epidiyaskop denir

 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir