Gama Bozunmasının Oluşumu

Radyoaktif bozunmalarda çekirde­ği oluşturan nükleonlar (proton ve nötronlar) yeniden düzenlenmelidir. Çoğu kez meydana gelen yeni çekir­değin nükleonları çekirdek bağlanma enerjisini en düşük seviyeye düşüre­cek şekilde tertiplenemezler. Böyle­ce çekirdeğin enerjisi olması gereken seviyeden daha üst bir seviyede ka­labilir (uyarılmış çekirdek). Uyarılmış durumdaki çekirdek, temel durumu­na geçerken aradaki enerji farkını, elektromanyetik enerji halinde dışa­rı verir. Dışarı verilen bu enerji gama 00 ışını olarak bilinir. Gama ışıması sırasında çekirdekteki nükleonların sayısında bir değişme olmaz.

Gama ışınları manyetik alanda sapmazlar. Dalga tabiatlı olup, dal­ga boyu, ışık ışınlarından çok daha kısadır. Girme yeteneği* ve |3 ışın­larına göre çok yüksek ışınlardır. % ışınları vücut için çok zararlıdır. Bu nedenle, radyoaktif maddelerle çalı­şanların kendilerini özellikle gama ışınlarına karşı korumaları gerekir.

Radyoaktif elementlerin (uranyum gi­bi) yaymış oldukları yüksek frekanslı elekt- romagnetik ışınlardır. Dalga boyları kı­sa olan gamma ışınları X ışınlara benze­yen özellikler gösterir. Ancak onlardan daha güçlü ışınlardır. Gamma ışınları yük­süz ve kütlesizdir.

Gamma ışınları diğer ışınlar gibi gaz­lara etki ederek onları iyonlaştırır. Bu iyonlaşma gazlara iletkenlik kazandırır.

Gamma ışınlarının enerjileri çok büyük­tür. Bu enerjiler bir atom çekirdeğinin ya­kınından geçerse elektron ve pozitrona dönüşür. “Nükleer Foto Çözüm” adı ve­rilen çekirdekleri bileşme, ayırma olayı­nı ortaya çıkarır. Ayrıca Compton olayı da fotoelektrik olayını gerçekleştirir.

 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir