Güzelliği Simgeleyen Meyve Elma

Güzelliğim sembolü elma Çekirdekli bir meyvedir. Ana bitkileri, güı- gillerin bir Avrupa-Asya-Kuzey Amerika alt sınıfını oluşturan ağaç ve çalılardır. Çok sayıda olan çeşidinden, küçük mey­veli. güzel pembe ya da kırmızı çiçekli olanları süs bitkisi olarak, diğerleri asil- ieştirme işlemi için alt madde olarak kul­lanılır. Avrupa’nın karışık yapraklı ağaç ormanlarında dikenli, küçük ve ekşi tatlı yabani meyve olarak yetişir. Asil elma, ılımlı Avrupa, Asya, Ameıika ve Avustral­ya ikliminde yetişen önemli bir meyve ağacıdır. Çiçeği pembe, bazen de beyaz renklidir. Meyvesinin sert ya da ekşimsi- tatlı eti vardır. Yumurtalığının yalnızca çekirdek kısmı beş parşömen tipli mey­ve gözünden oluşur. Meyvenin asıl eti, çiçek tablasında oluşan yalancı meyve­dir. Elma türlerini şu şekilde ayırabiliriz:

Calvillen, Pigeons, Ramboure, tek renk­li Renette, Rabaun, kırmızı Cox-Oranj- Renette, sarı Renette, Golden, Stayma- ret, ekşi elma, yeşil elma, Amerikan el­ması, kiraz elması, düsen elması. Türki­ye’de Amasya, Gümüşhane, Niğde elma­ları ünlüdür. Elma protein, vitamin ve şe­ker açısından çok zengin bir meyvedir. Çiğ meyve olarak yendiği gibi, elmasu- yu, tatlısı, jölesi, şarabı, turtası da yapı­labilir. Elma, halk inancına göre, aşkın, be­reketin, güçlülüğün ve güzeiliğin sembo­lüdür. Hıristiyan sanatında ise, Havva1 . nin elinde resmedilen elma günahın sembolü nlarak kullanılır. 11. yy’dan bu. yana da, Meryem resimlerinde yaradılış­tan günaha düşkünlüğün sembolü ol­muştur.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir