Halk Hikayesi İle Destan Arasındaki Farklar Kısaca Nedir


Bu sayfamızda halk hikayesi ve destan nedir sorusunun cevabını vererek halk hikayesi ve destanın karşılaştırılması hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Destan; efsane, hikaye ve masal anlamına gelmektedir. Bir milletin başından geçen savaş, göç, kıtlık gibi önemli olaylar destanların temel konusunu oluşturmaktadır. Destanların kahramanları ise bu önemli olaylarda etkili olmuş kahramanlardır.

Halk hikayesi ve destan arasındaki farklar şu şekilde sıralanabilir:

*Destanların tamamı nazım şeklinde halk hikayelerinin ise sadece konuşma bölümleri nazım şeklindedir. Yani halk hikayelerinde nazım nesir karışıktır.

*Destanlarda doğa tasvirleri geniş yer tutmazken halk hikayelerinde doğa tasvirlerine sıklıkla yer verilmektedir.

*Destanlarda kahramanlar masallardaki gibi gerçek dışı özellik gösterebilmektedir. Halk hikâyelerindeki kahramanlar ise gerçek hayatta karşımıza çıkabilecek olan kişilerdir.

*Destan türünde düşman olan kişiler genellikle yaşanılan toplumun içindendir, halk hikâyelerinde ise durum değişmeye başlamış, düşmanlar farklı bir topluluktan karşımıza çıkmaya başlamıştır. Genellikle toplum içerisindeki iç çatışma düşman olarak görülmeye başlanmıştır.

Halk Hikayesi ve Destanın Benzer ve Farklı Yönleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir