Hayvanlar Aleminde Eklemliler

Eklembacaklılar Hayvanlar âleminin (sayıları oldukça fazla olan) bir şubesidir.

Eklembacaklılar vücutları baş, göğüs ve karın bölgesinden meydana gelen ha­reketli hayvanlardır. Başlarında beyin ağız ve yaşama ortamlarına göre değişebilen duyu organları taşırlar. Göğüs ya halka­lar halinde veya (halkaların kaynaşması ile) tek parçalıdır. Hareket organı olan ve grubun adını veren eklem bacaklar gör’ ğüsten çıkarlar. Göğüsün arka kısmında yer alan karında bacak bulunmaz. (Na­diren bulunabilir).

Eklembacaklıların vücutları kitin ile kaplıdır. Kitin örtü hayvanın gelişmesine imkân vermediğinden deri değiştiıirler.

Eklembacaklılarda dolaşım sistemi açıktır. Sırt bölgesinde torbamsı veya bo­ru şeklinde kalpleri vardır. Kan kısmen damarlar içinde dolaşır.

Sindirim sistemlerinde ağız önde, anüs arkadadır. Besinin alınışı ve çeşidi hayvandan hayvana değişir. Etçil ve ot- çul olanları vardır.

Solunumları karada yaşayanlarda tra­keler ile suda yaşayanlarda ise solun­gaçları ile olur. Bazı formların derileri çok ince olduklarından deri solunumu yaparlar.

Bacaklar hareket organı olarak tır­manma, koşma, yürüme,’ yüzme gibi ödevlerinin dışında besinlerin alınması­na, solunuma, üremeye de yardımcı ola­bilirler.

Eklembacaklılarda duyu organları ola­rak dukunum kılları, başın ön kısmında yer alan antenler ve gözler bulunur. Göz­ler nokta ve bileşik gözler olarak iki tip­tir. Bileşik gözler sayıları birden fazla ola­bilen ufak altıgen piramit şeklindeki göz- cüklerden yapılıdırlar. Her gözcük karşı­sındaki cismin yalnız bir bölümünü gö­rür. Bu nedenle bileşik gözlerin retinası tizerinde cismin gözcük sayısı kadar pa­radan yapılmış mozaik tablo gibi görün­tüsü çıkar.

Eklembacaklılar ayrı eşeyli hayvanlar­dır. Erkek ve dişileri vardır. Karada, ha­vada, suda yaşayan, sayıları 700.000’e varan çok geniş bir şubedir.

 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir