İç Göç Nedir Sebepleri ve Sonuçları

Ülke içinde farklı nedenlerden dolayı köyden kente ya da kentten köye yapılan kalıcı yer değiştirmeye “iç göç” adı verilmektedir. İç göçler genellikle köyden yani kırsal kesimlerden kentlere yapılmaktadır.

İç Göçün Nedenleri:

 • Kırsal alanlarda nüfusun git gide artması,
 • Miras bölünmeleri nedeni ile tarım arazilerinin daralarak ailelerinin geçimlerini sağlamaması,
 • Tarım faaliyetleri için tarım arazilerinin yetmemesi ve erozyonun da baş göstermesi ile toprak veriminin fazlasıyla düşmesi,
 • Tarımda makineleşmenin yaygınlaşarak insan gücüne olan ihtiyacın azalması,
 • Kırsal alanlarda iş imkanlarının yetersiz kalması,
 • Ekonomik istikrarsızlıkların ve sosyal problemlerin git gide artması,
 • Kırsal kesimlerden eğitim ve sağlık imkanlarının insanlara yetersiz gelmesi,
 • İklim şartlarının ve yerşekillerin insanların yaşamlarını olumsuz etkilemesi,
 • Kentlerde sanayi alanlarının gelişerek artması ve bu nedenle de kentlerde iş imkanlarının kırsal kesimlere göre daha fazla olması,
 • Kentlerde eğitim ve sağlık imkanlarının daha iyi olmasıdır.

İç Göçlerin Sonuçları:

 • İç göçler sonucunda ülke bazında nüfus dengesiz bir şekilde dağılmaktadır.
 • Ülke yatırımları dengesiz bir dağılıma sahip olur.
 • Kentleşme oranlarında bir düzensizlik meydana gelir.
 • Kentlerde insanlar konut yani barınma problemleri yaşar çünkü kent nüfusunda aşırı bir şekilde artış oluşur.
 • Yol, su, elektrik gibi alt yapı hizmetlerinde yetersizlikler meydana gelir.
 • Kentlerde işsizlik oranı artar.

İç Göç Nedir Vikipedi Konusundaki Yorum ve Görüşlerinizi Aşağıdaki Yorum Kısmından Hemen bize Yazın. 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir