İlahi Nedir

Bu sayfamızda ilahi nedir sorusunun cevabını vererek ilahi türünün özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

İlahi, Tasavvufi Halk edebiyatının en yaygın nazım şekillerindendir. Mutasavvıf şairler tarafından Allah aşkı ve Peygamber sevgisinin, Allah varlığı ve birliğinin dile getirildiği dini şiirlerdir. İlahiler kendine has bir ezgi ile söylenmektedir. Genellikle dörtlükler halinde, hece vezni ile yazılır; ancak aruz vezni ile yazılmış ilahiler de vardır.

Dörtlük sayısı 3 ile 7 arasında değişmektedir. 7’li, 8’li ve 11’li hece ölçüsü ile yazılmaktadır. Konu bakımından Divan edebiyatındaki tevhid ve münacaata benzemektedir. İlahiye; Mevleviler ayin, Bektaşiler Nefes, Gülşeniler tapuğ, Halvetiler durak, Aleviler dene, Yeseviler hikmet adını vermektedir. Türün en başarılı örneklerini Yunus Emre vermiştir.

İLAHİ

Bir kez gönül yıktın ise

Bu kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi

Elin yüzün yumaz değil

 

Bir gönülü yaptın ise

Er eteğin tuttun ise

Bir kez hayır ettin ise

Binde bir ise az değil

 

Yol odur ki doğru vara

Göz odur ki Hak’kı göre

Er odur alçakta dura

Yüceden bakan göz değil

 

Erden sana nazar ola

İçin dışın pür nur ola

Beli kurtulmuştan ola

Şol kişi kim gammaz değil

 

Yunus bu sözleri çatar

Sanki balı yağa katar

Halka matahların satar

Yükü gevherdir tuz değil

Yunus Emre

 

İlahi Örnekleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir