İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Bu sayfamızda İslamiyet Öncesi Türk edebiyatı hakkında bilgi vererek sözlü edebiyatın özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Türk edebiyatını tarihi dönemlere ayırırken Türklerin İslamiyet’i kabulünden önce ortaya koydukları genel olarak sözlü eserlere dayanan döneme İslamiyet Öncesi Türk edebiyatı adı verilmektedir. Başlangıcı kesin olarak belli olmamakla beraber 11. Yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu döneme ait eserler; dil, vezin, şekil ve içerik bakımlarından henüz başka dilkültür ve edebiyatların etkisinde değildir.

Dil, halkın kullandığı sade dildir. Vezin hece vezni, nazım birimi dörtlüktür. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı sözlü dönem ve yazılı dönem olmak üzere iki bölümde incelenmektedir.

Sözlü edebiyat Türklerin tarih sahnesinde yer almalarından sonra ortaya çıkıp gelişen ve nesilden nesile süren edebiyat geleneğidir. Destan, sagu, koşuk ve savlar bu dönemin ürünleridir.

Yazılı dönem ise Türklerin yazıyı kullanmaya başlamalarından sonra ortaya koydukları edebiyat geleneğidir.

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir