İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatın Özellikleri Hakkında Bilgi

Bu sayfamızda İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı nedir sorusunun cevabını vererek bu edebiyatın özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Türklerin İslamiyet’i kabulünden önce oluşmuş olan ve çoğunluğu sözlü ürünlerden oluşan edebiyata İslamiyet Öncesi Türk edebiyatı adı verilmektedir. Bu dönemde yazılı ürünler neredeyse hiç yoktur.

Bu edebiyat Türk boylarının İslamiyet’i kabul etmelerinden önce oluşmuş ve gelişmiştir. Bu sebeple İslamiyet Öncesi Türk edebiyatı eserlerinde Manihaizm, Budizm, Gök Tanrı inancı gibi dinlerin özelliklerine rastlamak mümkündür.

Bu dönem eserleri başka milletlerin etkisinden tamamen uzaktır yani bu edebiyat milli bir edebiyattır. Eserler sözlü şekilde oluşturulmuş, bu oluşumda kopuz adı verilen saz kullanılmıştır. Kullanılan ölçü hece ölçüsü, nazım birimi dörtlüktür. İşlenen konular genellikle kahramanlık, doğa, ölüm, göç, sevgi, hasret, gurbet gibi konulardır. Kullanılan dil yabancı etkilerden uzak öz Türkçedir. Eserlerin kimin tarafından oluşturulduğu belli değildir. Bu eserler yuğ, şölen, sığır gibi isimler verilen birtakım törenlerde meydana gelmiştir.

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının Özellikleri Maddeler Halinde Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir