Kaside Nedir

Bu sayfamızda kaside nedir sorusunun cevabını vererek kaside türünün özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Divan edebiyatı nazım şekillerindendir. Gazelden sonra en  çok kullanılan nazım şeklidir. Nazım birimi betittir. Beyit sayısı 33-99 arasında değişmektedir. Kasidelerin kafiye yapısı gazelde olduğu gibidir. İlk beyitine matla, son beyitine makta, en güzel beyitine beytü’l kasid veya şah beyit adı verilmektedir. Şairin adının ya da mahlasının geçtiği beyite de taç beyit adı verilmektedir. Taç beyit genellikle kasidenin sonunda bulunmakla birlikte önceki beyitlerden bir tanesi de olabilmektedir.

Kasidenin ilk bölümüne nesip ya da teşbip adı verilmektedir. Nesip veya teşbipten sonra gelen asıl konuya geçiş bölümüne girizgah adı verilir. Bir veya birkaç beyit olabilir. Girizgah bölümünden sonra asıl konunun dile getirildiği methiye bölümüne geçilir. Şairin kendini ve şairliğini övdüğü bölüme fahriye denir. Dua edilen son bölüme ise dua adı verilmektedir.

Kasideler nesip bölümüne ya da rediflerine göre isimlendirilmektedir.

 

Kasidenin Bölümleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir