Kinaye Nedir

Bu sayfamızda kinaye nedir sorusunun cevabını vererek kinaye örneklerine yer veremeye çalışacağız.

Bir sözcüğün, sözün ve cümlenin hem gerçek hem mecaz anlam taşıyacak biçimde kullanılmasına kinaye adı verilmektedir. Kinayede amaç gerçeği mecaz yolu ile anlatmaktır.

Kara gözde olsun da yüz de olmasın.

Bu cümlede “kara” sözcüğü kinayeli bir anlam özelliği taşımaktadır. İlk olarak “göz” için düşünüldüğünde “siyah” anlamındadır. Oysa “yüz” sözcüğü için düşünüldüğünde “utanç” anlamında kullanılmıştır. Birinci anlamda gerçek, diğerinde ise mecaz anlam taşımaktadır.

Sanatçısını alkışlayan uluslar, uygarlaşır.

Bu cümlede “alkışlamak” sözcüğünün kendi gerçek anlamı dışında “desteklemek, değerini bilmek” anlamı da vardır. Bu nedenle sözcük kinayeli kullanılmıştır.

*Dedem kapısı herkese açık olan biriydi.

*Bu evi yapmak için az ter dökmedik.

*Bu sıralarda ben de dirsek çürüttüm.

*Serçeden korkan darı ekmez.

*Mum dibine ışık vermez.

*Her gecenin bir sabahı vardır.

Kinayeli Söyleyişe Örnekler Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir