Kompozisyon Nasıl Yazılır

Bu sayfamızda kompozisyon nedir sorusunun cevabını vererek kompozisyonun özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Duygu, düşünce ve olayların düzenli, açık, canlı ve çarpıcı bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatılmasıdır. Kompozisyon giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden meydana gelmektedir.

Giriş bölümünde konu ile ilgili kelime ve kavramlara açıklık getirilir; konu ortaya konur. Gelişme bölümünde konu ile ilgili örnekler ve açıklamalara yer verilir. Düşünce ispat edilmeye çalışılır. Verilen örnek ve açıklamalar, sonucu doğrulayacak ve destekleyecek şekilde olmalıdır. Sonuç bölümünde ise giriş bölümünde tanıtılan, gelişme bölümünde bütün ayrıntıları ile ortaya konan konu hakkında son söz, ana fikir söylenir.

Başarılı bir kompozisyon yazmak için şunlara dikkat edilmelidir: Kompozisyon yazmaya istekli olunmalı, kompozisyon yazan kişi bol ve dikkatli okumalı, kelime hazinesi zengin olmalı, geniş düşünce ve hayal gücü kullanılmalı, çevre ve olayları dikkatle gözlemlemeli, gördüklerinden okuduklarından ve dinlediklerinden faydalanmalı, kağıda zihinde kurduğu en doğru cümleyi yazmalıdır.

Kompozisyon Kuralları Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir