Kompozisyon Nasıl Yazılır

Bir konu yada durum hakkında kişinin duygu ve düşüncelerini anlaşılır bir şekilde anlattığı; giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden meydana gelen kısa edebi yazılara “kompozisyon” adı verilmektedir.

Bir kompozisyona başlanmadan önce hangi konu ile ilgili yazılacağı saptanmalıdır ve bir konu seçilmelidir. Konuya uygun başlık seçildikten sonra da giriş bölümünden başlayarak kompozisyon yazılmalıdır.

Giriş bölümünde; Kısa ve okuyucuda ilgi çekecek cümleler ile ortaya atılan sorun ya da konu tanıtılmalıdır. Ancak bu bölümde ayrıntılara, örneklere, alıntılara ya da kanıtlara yer verilmemelidir ancak istendiği takdirde tanım cümlesi kullanılabilir.

Gelişme bölümünde; Belirlenen konu ayrıntıları ile birlikte açıklanır. Bu bölümde konu ile ilgili örnekler, betimlemeler, alıntılar verilerek tanık gösterilebilir. Ayrıca bu bölüm birden fazla paragraf olabilir fakat paragraflar birbirine bağlı olmalıdır.

Sonuç bölümünde; Konu bir sonuca bağlanır ve tıpkı giriş bölümündeki gibi ayrıntıya girilmez ve örnekler verilmez. Ayrıca sonuç bölümünde konu toparlanır ve özet şekliden verilerek özetlenir.

Kompozisyon Ödevi Nasıl Yapılır Konusundaki Yorumlarınızı Hemen Bize Yorum Alanından Yazın. 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir