Koşma Nedir

Bu sayfamızda koşma nedir sorusunun cevabını vererek koşma türünün özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Aşık edebiyatında en çok kullanılan nazım şekillerindendir. Koşmalarda işlenen konular: doğal güzellikler, aşk, sevgi, ayrılık, yiğitlik, sosyal olaylar ve hayata ait düşüncelerdir. Kendine has bir ahenk ile saz eşliğinde söylenen konuşmalar, 11’li hece ölçü ve dörtlükler halindeki bentlerden oluşmaktadır.

En az 3 en fazla 6 dörtlükten meydana gelmektedir. Daha fazla dörtlükle yazılmış koşmalar da mevcuttur. Son dörtlükte şairin adı ya da mahlası geçmektedir. Koşmalar konularına göre dörde ayrılır:

Güzelleme: Aşk, sevgi, güzellik konusunu işleyen koşmalardır.

Koçaklama: Yiğitlik, kahramanlık konularını işleyen koşmalardır.

Taşlama: Bireylerin ve toplumun aksayan yönlerini eleştiren koşmalara denir.

Ağıt: Ölen kişilerin arkasından söylenen koşmalardır.

DİNLE SANA BİR NASİHAT EDEYİM

 

Dinle sana bir nasihat edeyim

Hatırdan, gönülden geçici olma

Yiğidin başına bir iş gelince

Anı yad ellere açıcı olma

 

Mecliste ârif ol kelâmı dinle

El iki söylerse, sen birin söyle

Elinden geldikçe sen eylik eyle

Hatıra dokunup yıkıcı olma

 

Dokunur hatıra kendisin bilmez

Asilzadelerden hiç kemlik gelmez

Sen eyilik et de o zayi olmaz

Darılıp da başa kakıcı olma

 

El âriftir, yokla kendi kendini

Dağıdırlar duzağını, fendini

Alçaklarda otur, gözet kendini

Katı yükseklerden uçucu olma

 

Muradım nasihat bunda söylemek

Size lâyık olan onu dinlemek

Sev seni seveni, zay etme emek

Sevenin sözünden geçici olma

 

Karac’oğlan söyler sözün, başarır

Aşkın deryasını boydan aşırır

Seni bir mecliste hacil düşürür

Kötülerle konup göçücü olma

KARACAOĞLAN

Koşma Örnekleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir