Koşuk Nedir

Bu sayfamızda koşuk nedir sorusunun cevabını vererek koşuk türünün özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Koşuk İslamiyet Öncesi Türk edebiyatının sözlü ürünlerindendir. Konu olarak aşk, kahramanlık ve doğal güzelliklerin işlendiği nazım şeklidir. Türk halk edebiyatındaki koşma ve semai, Divan edebiyatındaki şarkı nazım türlerinin ilk şekilleri olarak görülmektedir. Koşuklar, dörtlükler halinde yazılır. Genellikle 7’li hece ölçüsü ile oluşturulmaktadır. İlk örneklerine Divan-ı Lügati’t Türk’te rastlanmaktadır.

Kopuz adı verilen saz eşliğinde söylenmektedir. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında şaman, kam, baksı ya da ozan adı verilen kişiler tarafından söylenmektedir.

KOŞUK

Öpkem kelip ogradım

Arslanlayu kökredim

Alplar başın togradım

Emdi meni kim tutar

 

Kanı akıp yoşuldu

Kabı kamug deşildi

Ölüg birle koşuldu

Togmuş küni uş batar

 

Kaklar kamug kölerdi

Taglar başı ilerdi

Ajun tını yılırdı

Tütü çeçek çerkeşür

 

Etil suwı aka turur

Kaya tübi kaka turur

Balık telim baka turur

Kölün takı küşerür

Koşuk Örnekleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir