Kutadgu Bilig Hakkında Bilgi

Bu sayfamızda Kutadgu Bilig hakkında bilgi vererek Kutadgu Bilig kim tarafından yazılmıştır sorusunun cevabını vermeye çalışacağız.

Yazarı Yusuf Has Hacip’tir.

*1070 yılında Karahanlılar devrinde Hakaniye lehçesi ile yazılmıştır.

*Eserin adı mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir.

*Aruz vezniyle yazılmıştır, bu sebeple aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserdir.

*Beyitlerle ve mesnevi nazım şekli ile yazılmıştır. Eser bu açıdan bakıldığında da beyitlerin ve mesnevi nazım şeklinin kullanıldığı ilk eserdir.

*İçinde 173 tane de dörtlük bulunmaktadır.

*İçindeki Arapça ve Farsça sözcükler oldukça fazladır.

*Biri Uygur, ikisi Arap harfleri ile üç nüsha halinde yazılmıştır.

*Alegorik-sembolik özellik taşıyan bu eserde Küntogdı adlı hükümdar, kanun ve adaleti; Aytoldı adlı vezir saadeti, Ögdilmiş adlı vezir aklı ve ilmi; Odgurmuş adlı derviş ise akıbeti yani hayatın sonunu temsil etmektedir.

*Bu eser aynı zamanda bir ahlak ve öğüt kitabıdır. Bununla birlikte devlet yönetimi hakkında bilgi vermesi açısından değerlendirildiğinde bir siyasetname olduğu da söylenebilir.

Kutadgu Bilig’in Özellikleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir