Mani Türleri

Bu sayfamızda mani nedir sorusunun cevabını vererek mani türünün özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Mani, Halk edebiyatında yaygın olarak kullanılan nazım şekillerindendir. Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü mısraların birbiriyle kafiyeli, üçüncü mısranın ise serbest olduğu görülmektedir. Genellikle hecenin yedili ölçüsü ile söylenmektedir. Genel olarak dört mısradan oluşan manilerin beş, altı ve yedi mısradan oluşanlarına da rastlanmaktadır.

Söylenmek üzere düzenlenen manilerin ilk iki mısrası, 3. Ve 4. mısralarda ifade edilecek duygu ve düşünceyi tamamlayan doldurma mısralardır. Asıl söylenmek istenen duygu ve düşünce 3. Ve 4. Mısralarda yer almaktadır. Maniler Halk edebiyatının anonim eserlerindendir. Genellikle kadınlar tarafından söylenen maniler aşk, keder, baht, ayrılık, özlem, doğa, askerlik, nefret gibi konularda söylenmektedir.

Maniler çeşitlerine göre: düz mani, kesik mani, cinaslı mani, ayaklı mani ve yedekli mani olmak üzere beşe ayrılmaktadır.

Karşılıklı söylenen manilere de atışmalı mani adı verilmektedir.

Mani Çeşitleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir