Manzum Hikayelerin Özellikleri Kısaca

Bu sayfamızda manzum hikayeler ile ilgili bilgi vererek manzum hikayelerin özellikleri nelerdir sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız.

  • Anlatmaya bağlı metinlerden bir tanesi de manzum hikayelerdir. Manzum hikayeler pek çok açıdan incelendiğinde mensur hikayeler ile aynı özellikleri göstermektedirler. Ancak manzum hikayelerdeki amaç genellikle öğüt veya ders vermektir, sadece bir olayı anlatmak için yazılmış olan manzum hikayeler de mevcuttur.
  • Manzum hikayelerde öykü öncelikle bir çevre tasviri ile başlamaktadır.
  • Çevre tasvirinin yapılmasının ardından hikayede bulunan kişiler kısaca tasvir edilmektedir.
  • Çevre ve kişilerin verilmesinin ardından ise asıl hikayeye geçilmektedir.
  • Manzum hikayede şairin amacı, okuyucuya öğüt veya ders vermektir.
  • Manzum hikâyelerde akla gelen her türlü konu hikaye şeklinde anlatılabilmektedir.
  • Bu hikayelerde hayvanlara sıkça yer verilmekte ve hayvanlar konuşturularak öğüt verilmeye çalışılmaktadır.
  • Bu hikayelerde nazım birimi dörtlük, beyit veya bent şeklinde olabilmektedir.
  • Manzum hikayeler genellikle üç bölümden meydana gelmektedir. Bu üç bölümün mensur hikayelerdeki giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine benzediğini söyleyebilmek mümkündür.
  • Manzum hikayelerin mensur hikayelerden tek farkı şiir şeklinde yazılmış olmalarıdır.

Manzum Hikayelerin Özellikleri Maddeler Halinde Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir