Manzume ve Şiir Arasındaki Farklar

Bu sayfamızda manzume ve şiir nedir sorusunun cevabını vererek manzume ve şiirin karşılaştırılması hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Şiir zengin bir söyleyiş biçimine sahip olan; genellikle ölçülü ve uyaklı olarak gelişen; hayaller ve imgelerle oluşturulan ahenkli edebi eserlerdir. Manzume ise duygu ve düşüncelerin anlatıldığı manzum eserlerdir. Bir manzume eğer edebi değer taşıyorsa buna şiir adı verilmektedir.

*Manzumelerde işlenen konu istendiğinde düz yazı şekline çevrilebilir. Ancak şiirlerde böyle bir durumda ahenk zayıflayacaktır.

*Manzumelerde bir olay, yer, zaman ve kahramanlar varken şiirlerde bunlar söz konusu değildir.

*Manzumelerde işlenen konular genellikle toplumsal ve öğüt verilmek istenen konularken; şiirlerde çoğunlukla bireysel konular işlenmektedir.

*Manzumede sözcükler gerçek, şiirde ise yan ve mecaz anlamları ile kullanılmaktadır.

*Manzumelerin çağrışım yönü zayıfken; şiirin çağrışım yönü kuvvetlidir.

*Manzume türünde yazılmış olan eserler öğüt vermeyi amaçladıklarından genellikle didaktik eserler olarak karşımıza çıkar; Şiirler ise çoğunlukla liriktir.

Manzume ve Şiirin Ortak Özellikleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir