Marmara’nın Büyüyen Kenti Bursa

Türkiye’nin kuzeybatısında Marmara Bölgesi’nde yer alan Bursa’nın 15 ilçesi vardır: Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, inegöl, iznik, Karacabey, Keleş, Mudanya, M.Kemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhanga­zi, Osmangazi, Yenişehir, Yıldırım, ili doğu­dan Bilecik, kuzeydoğudan Sakarya, ku­zeyden izmit, kuzey ve kuzeybatıdan Mar­mara Denizi, güneybatı ve güneyden Ba­lıkesir ile Kütahya çevreler.

il topraklarının % 35’ini dağlar kaplar. Samanlı Dağları (1.119 m.), Katırlı Dağları (Üçkaya Tepesi: 1.283 m., Kırbayır Tepe­si: 1.108 m), Mudanya Dağları (600 m.), Ka­radağ (Karatepe: 833 m.), Uludağ (2.543 m.), Asarcık ve Sincan Dağları belli başlı yükseklikleridir.

Bursa topraklarının % 17’sini ovalar kaplar. Orhangazi Ovası (170 km2), iznik Ovası (90 km2), Yenişehir Ovası (155 km2), Bursa Ovası (392 km2), Çayırköy Ovası (80 km2), Karacabey Ovası (180 km2), Musta­fakemalpaşa Ovası (180 km2) ve inegöl Ovası (148 km2) verimli ovalardır. Nilüfer Çayı (87 km), Deliçay, Mustafakemalpaşa Çayı, Küçükkaradere Çayı, Göksu, Kara- cadere, Namazgah, Alaşar, Gökdere ve Ci- limboz dereleri Bursa topraklarını sular.

Bursa’da en önemli göller Ulubat (156 km2) ve iznik Göiü (308 km2)’dür. Ayrıca Gölbaşı Baraj Gölü, Hasanağa Göleti ve Burcun Göleti adlı sunî gölleri de vardır.

ilin bitki örtüsü iklime göre çeşitlilik gös­terir. Ormanlar, makiler, step karakterinde otsu bitkiler bitki örtüsünü meydana getirir.

Bursa’nın iklimi Akdeniz ile Karadeniz iklimleri arasında geçiş niteliği gösterir.

Bursa, zengin bitkisel üretimi ile ülkemi­zin en önemli tarım merkezlerinden biri­dir. Her türlü tahıl ve sanayi bitkisi, mey­ve, sebze yetiştirir. Ekili alanlarda en bü­yük payı tahıllar oluşturur. Bursa’nın şef­talisi, kestanesi, üzümü, zeytini, çileği Türkiye’de ve yurt dışında tanınır.

ilde hayvancılık bir hayli gelişmiştir. Başta et, süt, süt ürünleri, yumurta ve bal olmak üzere türlü hayvansal ürünlerini Türkiye’nin çeşitli bölgelerine satar. Kara­cabey Harası, ipekböcekçiliği Araştırma Enstitüsü ildeki hayvancılığı geliştir­mektedir.

MTA’nın Bursa’da belirlediği madenler şunlardır: Merkez: Volfram, kaplıca suyu, Gemlik: Manganez, kalker, mermer, lin­yit, kaplıca suyu. İnegöl: Antimon, bakır- kurşun-çinko, demir, asbest, linyit, kaplı­ca suyu, maden suyu. İznik: Mermer, de­mir, manganez, volfram, linyit. Mudanya: Manganez Mustafakemalpaşa: Borat, kaplıca suyu, maden suyu Orhaneli: De­mir, krom, manganez, asbest, dolamit, manyezit, kaplıca suyu. Orhangazi: Kap­lıca suyu. Yenişehir: Asbest.

Bursa, Türkiye’nin önemli imalât sana­yii merkezlerinden biridir. Otomobil, oto­motiv yan sanayii, dokuma ve gıda sana­yileri en önemli üretim dallarıdır.

 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir