Mesnevi Nedir

Bu sayfamızda mesnevi nedir sorusunun cevabını vererek mesnevi türünün özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Mesnevi Divan edebiyatında günümüzdeki hikaye ve romanın yerini tutan nazım eklidir. Mesnevilerin her beyiti kendi arasında kafiyelidir. Yani mesneviler aa, bb, cc, dd… şeklinde kafiyelenmektedir. Uzun manzumeler kafiye bulmadaki kolaylık nedeniyle genellikle mesnevi tarzında kaleme alınmışlardır.

Mesnevi nazım şekli İran ve Arap edebiyatına oradan da bizim edebiyatımıza geçmiştir. Kahramanlık ve aşk hikayeleri, maceralar genel olarak mesnevi şeklinde kaleme alınmışlardır. Mesnevilerde anlamın aynı beyitte tamamlanması şart değildir. Mesnevilerde işlenen konular genellikle aşk, din, tasavvuf, ahlak, savaş ve kahramanlıktır.

Türk edebiyatında mesnevi tarzında yazılmış ilk eser Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış olan Kutadgu Bilig’tir. Bunun dışında Mevlana’nın Mesnevi’si, Fuzuli’nin Leyla ile Mecnun’u, Nabi’nin Hayriye ve Hayrabat’ı, Şeyh Galip’in Hüsn-ü Aşk’ı edebiyatımızdaki ünlü mesneviler arasında yer almaktadır.

Mesnevi Örnekleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir