Milli Kültür Ögeleri Nelerdir

Bir milleti meydana getiren toplum aynı zamanda ortak bir dile, dine, tarihi geçmişe, örflere, adetlere, geleneklere, göreneklere ve kültüre sahiptir. Bununla birlikte bir toplumu ayakta tutan en önemli değer de milli kültürdür ve milli kültür kendi içinde bir çok ögeden meydana gelir; bu ögeler olmadan milli kültür oluşmaz.

Peki milli kültür ögeleri nedir?

  • Dil: Toplumda ortak bir dil kullanılır ve bu dil sayesinde toplumu meydana getiren bireyler olumlu ya da olumsuz iletişime girerler ve duygu ve düşüncelerini birbirlerine ifade edebilirler ayrıca kültürel ögelerin nesilden nesle aktarılmasında en önemli etken dildir.
  • Din: Ortak bir kültüre sahip olan toplum bireyleri aynı zamanda ortak bir dini inanışa da sahiptir.
  • Eğitim: Ortak bir kültürü taşıyan toplum bireyleri aynı kültürün izlerini taşıyan ve bireylere aynı kültürel değerleri empoze eden eğitim sisteminde eğitim alırlar.
  • Ekonomi: Milli kültürün bir diğer ögesidir bu nedenle de ekonomi de milli kültüre göre şekillenir.
  • Örf ve Adetler: Her toplumun her örf ve adetleri o toplumun milli kültüründen belirgin izler taşır.
  • Değerler ve Tutumlar: Her toplum yapısı kendisine özgü değerler ve tutumlar oluşturur böylece toplu içinde bu değer ve tutumlar insanların değer yargılarını meydana getirir.

Milli Kültür Ögelerimiz İle İlgili Bilgiler Verdiğimiz Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir