Münazara Nedir

Bu sayfamızda münazara nedir sorusunun cevabını vererek münazaranın özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Kompozisyon terimi olarak münazara herhangi bir konu üzerinde, Olumlu veya olumsuz karşıt görüş ve düşüncelerin ortaya konduğu; açıklama, çözümleme ve ispat etme yollarından faydalanılarak yapılan karşılıklı tartışmaya verilen isimdir. Günümüzde daha çok tartışma anlamında kullanılmaktadır.

Münazarada kişi veya grup, savunacağı konu ile ilgili gerekli hazırlıkları ve planlamayı yapar. Münazara sırasında belirlenen süre içerinde görüşlerini açıklar, çözümler, ispat etmeye çalışarak konusunu savunur. Bir yönü ile yarışma olan münazaralarda anlatım; öz, açık ve anlaşılır bir dille yapılmaktadır. Münazaralarda taraflar öfkeye kapılmamalı ve kaba sözlere yer vermemelidir. Bilgi, savunma şekli ve gücü, dil ve anlatım, davranış gibi hususlar münazaralarda değerlendirmeye esas konulardır.

Divan edebiyatında birbirine zıt varlıklar ve kavramlar arasındaki karşıtlığı anlatan yazı türüne de münazara adı verilmektedir. Bu yazılar manzum veya mensur olarak hikaye tarzında kaleme alınmıştır.

Münazara Konuları Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir