Murabba Nedir

Bu sayfamızda murabba nedir sorusunun cevabını vererek murabbanın özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Divan edebiyatı nazım şekillerinden olan murabba kelime olarak dörtlü, dörtleme anlamına gelmektedir. Bent adı verilen dört mısralık birimler halinde ve dört bent olarak yazılmaktadır. Ancak dörtlük sayısı üç ile dokuz arasında değişen murabbalar da vardır.

İlk dörtlüğün mısraları kendi arasında kafiyelidir. Diğer bentlerin ilk üç mısrası kendi arasında, dördüncü mısra ise birinci bent ile kafiyelidir. İlk bendin dördüncü mısrası her bendin sonunda tekrar ediliyorsa buna murabba-i mütekerrir; her bendin dördüncü mısrası farklı ve benzerlik sadece kafiyelerde ise buna da murabba-i müzdeviç adı verilmektedir.

Murabba

 

Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi,

Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi;

İnledikçe eleminden vatanın her nefesi,

Gelin imdada diyor, bak budur Allah sesi!

 

Bize gayret yakışır merhamet Allah’ındır;

Hükm-i âtî ne fakîrin ne şehinşâhındır;

Dinle feryadını kim terceme-i âhındır

İnledikçe bak ne diyor vatanın her nefesi…

 

Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet içün;

Çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet içün?

Dîn içün, devlet içün, can çekişen millet içün,

Azme hâil mi olurmuş bu çürük ten kafesi?

 

Memleket bitti, yine bitmedi hâlâ sen, ben,

Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen;

Dest-i a’dâdayız Allah içün ey ehl-i vatan;

Yetişir terk edelim gayrı hevâ vü hevesi! …

 

Namık Kemal

 

Murabba Örneği Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir