Naat Nedir

Bu sayfamızda naat nedir sorusunun cevabını vererek Naat örnekleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Bir varlığın vasıflarını övme, överek anlatma anlamına gelen naat; Divan edebiyatında Hz. Muhammet’in üstün özelliklerini övmek ve şefaatine nail olmak amacı ile yazılan övgü şiirleridir. Dört Halife için yazılmış olan naatler de mevcuttur.

Naatler genellikle kaside şeklinde kaleme alınmıştır. Divanlarda tevhid ve münacaatlardan sonra söylenmiş olan naatler; Arap edebiyatından İran edebiyatına oradan da Türk edebiyatına geçmiştir. Mesnevi tarzında yazılmış olan eserlerin başında da naat bölümü bulunmaktadır. Naatlerde Hz. Peygamber’in risaleti, mucizeleri, hicret, çektiği çileler anlatılmaktadır. Bazı şairler, genellikle kaside şeklinde yazılan naatleri; gazel, rubai, murabba, musammat, müstezat, kıta, tuyuğ şekillerinde de yazmışlardır. Edebiyatımızda Fuzuli’nin Su Kasidesi ve Gül Kasidesi, Şeyh galip ve Nabi’nin naatleri tanınmış olan naatlerdir.

Geleneksel kuralların dışında Arif Nihat Asya tarafından yazılmış olan Naat de edebiyatımızın meşhur naatlerindendir.

Naat ve Özellikleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir