Nefes Türünün Özellikleri

Bu sayfamızda nefes nedir sorusunun cevabını vererek nefes türünün özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Bektaşilerin Allah aşkı, inanış ve düşüncelerini anlatmak için yazmış oldukları şiirlere nefes adı verilmektedir. İlahi şeklindeki nefesler, Bektaşi tekkelerinde Allah aşkını dile getirmek için söylenmiştir. Nefesler kendine özgü bir beste ile söylenmişlerdir.

Konuları ilahi aşk, rindlik, dünya malına değer vermemedir. Genelde hece vezni ile yazılmışlardır. Aruz vezni ile yazılmış olan nefesler de bulunmaktadır. Dörtlükler halinde kaleme alınmışlardır. Dörtlük sayısı 4 ile 8 arasında değişmektedir. Kafiye düzeni koşmaya benzer.

Nefes

 

Bu Adem dedikleri

El ayakla baş değil

Adem manaya derler

Surat ile kaş değil.

 

Gerçi et ve deridir

Cümlenin serveridir.

Hakkın kudret sırrıdır

Gayre bakmak hoş değil.

 

Adem mana-yı mutlak

Ademdedir nutk-u Hak

Ademden gafil olma

O hayal ya düş değil.

 

Adem gerek su gibi

Arı olsa arınsa

Adem oldur ey hoca

Nefsi de serkeş değil.

 

Ademdedir külli hal

İlm-ü hikmet güft-ü kaal

Adem katında Adem

Dane-i haşhaş değil.

 

Adem odur ey hoca

Gıdası mana ola

Maksud Ademden ahi

Çöp veya tutmuş değil.

 

Kendi özünü bilen

Maksudun bulan kişi

Hakkı bilen doğrudur

Yalancı kallaş değil.

 

Bu Kaygusuz Abdal’a

Aşık demem dünyada

Nakş-u suret gözetir

Maksudu Nakkaş değil

Kaygusuz Abdal

Nefes Nedir Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir