Nesir Ne Demektir

Bu sayfamızda nesir ne demektir sorusunun cevabını vererek nesir türlerine örnekler vermeye çalışacağız.

Manzum olmayan, dilbilgisi kurallarına uygun cümleler halindeki sözlü ve yazılı anlatıma nesir adı verilmektedir. Nesirde paragrafları oluşturan cümleler uzun veya kısa olabilir. Günümüzde bu kelimenin yerine “düzyazı” kelimesi kullanılmaktadır.

Nesirde anlatım çok önemlidir. Anlatımın yalın, duru ve açık olması gerekmektedir. Roman, hikaye, tiyatro, mektup, makale, denem, biyografi, günlük, gezi yazısı, fıkra gibi türler nesir türünde kaleme alınmaktadır. Nesir olarak yazılan yazılara mensur; uyaklı şekilde yazılan nesirlere mensur şiir, nesir yazarlarına da nasir adı verilmektedir.

Nesirler kullanımlara göre günlük nesir ve edebi nesir olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Günlük nesir, günlük hayatta iletişim için kullanılan sözlü veya yazılı ifadelerdeki nesirdir. Edebi nesir ise edebi eserlerde kullanılan ve üslup kaygısı taşıyan nesir türüdür. Sanatlı bir dilin kullanıldığı nesirlere ise süslü nesir adı verilmektedir.

Nesir Örnekleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir