Olumsuz Cümle Nedir

Bu sayfamızda olumsuz cümle nedir sorusunun cevabını vererek olumsuz cümle örnekleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Yüklemin belirttiği işin, oluşun, hareketin gerçekleşmediğini, gerçekleşmeyeceğini veya bir şeyin bulunmadığını bildiren cümlelerdir. Cümlelerde olumsuzluk; fiil cümlelerinde yükleme eklenen –me, -ma, -maz, -mez olumsuzluk ekleriyle; isim cümlelerinde ise –sız, değil ve yok ifadeleriyle sağlanır. Aşağıdaki cümleler olumsuz cümlelere örnek gösterilebilir:

*Elden gelen öğün olmaz.

*Lafla peynir gemisi yürümez.

*Arayan soran kimsem yok.

*Almış olduğunuz şey sizin hakkınız değildir.

Not: Türkçede ne…ne bağlacı ile oluşturulan cümleler biçimce olumlu anlamca olumsuz cümle yapmaktadır.

Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum.

Bu cümle anlam bakımından vefa da görmedim, fayda da bulmadım şeklinde yorumlandığı için şekil bakımından olumlu anlam bakımından olumsuzdur.

Ben seni hiç üzer miyim?

Bu cümlede görüldüğü gibi sözde soru cümleleri de bazen biçimce olumlu anlamca olumsuz cümle yapabilmektedir.

Anlamına Göre Cümleler Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir