Özne Nasıl Bulunur

Bu sayfamızda özne nedir sorusunun cevabını vererek özne nasıl bulunur hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Dil bilgisinde bir cümlede bildirilen işi ve hareketi yapan, yüklemin bildirdiği oluşu ve durumu üzerine alan öğeye özne adı verilmektedir. Özne cümlenin temel öğesidir. Özneyi bulmak için yükleme “kim” ya da “ne” soruları sorulmaktadır.

Öğrenciler bu sabah erkenden okulun bahçesinde toplanmıştı.

Bu cümlede cümlenin yüklemi toplanmıştı kelimesidir. Bu yükleme sorulan “kim” sorusuna “öğrenciler” kelimesi cevap verdiğinden bu cümlenin öznesi “öğrenciler”dir.

Çiçekler bir aydan beri sulanmadığı için iyice kurumuştu.

Bu cümlede cümlenin yüklemi kurumuştu kelimesidir. Bu yükleme sorulan “ne” sorusuna “çiçekler” kelimesi cevap verdiğinden bu cümlenin öznesi “çiçekler”dir.

Türkçede özne, genellikle cümlenin başında bulunmaktadır. Bazen vurgulanma isteğinden dolayı yükleme yakın olabilmektedir. Özneler çokluk ya da iyelik eki alabilirler. Bir cümlede birden fazla özne de bulunabilmektedir.

Özneler gerçek özne, gizli özne, sözde özne ve örtülü özne olmak üzere dörde ayrılmaktadır.

Özne Türleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir