Periyodik Tablonun Özellikleri

Yeryüzünde bir çok metal, ametal ve saydam gibi bir çok element bulunmaktadır. Bu elementler bir düzen içinde tablo halinde bir araya getirilmiştir. Bu tabloya da “Periyodik tablo” adı verilmiştir. Bu yazımızda sizler için derlediğimiz periyodik tablonun özellikleri kısaca hakkındaki bilgileri sizler ile paylaşacağız.

  • 18 tane düşey, 7 tane yatay satırdan meydana gelen periyodik tabloda düşey sütunlara “grup”, yatay satırlara ise “periyot” adı verilmektedir.
  • Periyodik tablonun 1. periyodunda yani yatay sırasında 2 tane, 2. ve 3. yatay sırasında 8 er tane , 4. ve 5. yatay sırasında 18 er tane, 6. yatay sırasında ise 32 tane element yer almaktadır. Periyodik tablonun 7. sırası ise günümüzde henüz tamamlanmamıştır yani yarımdır.
  • Periyodik tablonun aynı grubunda bulunan elementlerin bazılarının kimyasal özellikleri ve son katmandaki elektron sayıları benzerlik göstermektedir.
  • Periyodik tablonun bazı grupları özel isimler ile isimlendirilmektedir.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir