Popüler Kültürün Milli Kültür Üzerindeki Etkisi

Kültür, bir toplumun geçmişten bu yana oluşturduğu tüm özelliklerini barındıran bir olgudur. Bir toplumun kültürüne bakarak o toplumun tüm folklorik özelliklerine ulaşabilmek mümkündür. .Ancak günümüzde bir de popüler kültür adında bir kültür türü ortaya çıkmaktadır. Bu yazımızda popüler kültürün milli kültür üzerindeki etkisi kısaca hakkındaki bilgileri sizlere aktaracağız.

Milli kültür yukarıda da belirttiğimiz gibi toplumun kültürel değerlerini, örflerini, adetlerini, geleneklerini ve göreneklerini bir arada tutan olgudur. Ancak günümüzde milli kültürümüze yabancı kültürler etki etmektedir. Örneğin; pop müzik, dans çeşitleri, bazı törenler milli kültürümüzü yansıtmayan, milli değerler içermeyen ve hatta milli kültürümüzü zedeleyen kültür çeşididir. Popüler kültür her ne kadar bazen geçici bir durum olsa da bu süreç içinde milli kültürü büyük oranda asimile edebilmektedir.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir