Rafting İçin Dalaman Eşsiz Bir Yer

Dalaman, Akdeniz Bölgemizin batısında Köyceğiz ile Fethiye arasında Akdeniz’e dökülen bir çaydır. Yeşil Göl Dağı’ndan Akdeniz’e olan uzunluğu 156 km., beslenme havzası (ya­ğış alanı veya Kebul havzası) 3500 km2 ka­dardır. Dalaman Çayı Batı Toroslar arasın­da bulunan Gökhisar Gölü etrafındaki dağ­lardan doğar.

Orta bölümferinde dar va­diler içerisinde hızlı olarak akar. Burada aşağı yukarı 8 km.’lik bir mesafe içerisinde 220 m. kadar su düşüşü olur. Gökhisar Ovası’nda Dirmil Yaylaları ile Söğüt Gölü’nden almış olduğu sularla çayın debisi (sa­niyede akıttığı su miktarı) 2 m3 kadar olur. Gökhisar’dan sonra Çatak, Aksu, Çavdır ve Tesbili pınar sularıyla Uçarı ba­taklıklarının sularını boşaltır.

Burada Da­laman Çayı’nın özelliği değişir. Vadi derin­leşir, sarplaşır, dar boğazlar belirir ve su­ları çok hızlı akar. Gökçay, Örençay ve Ce­hennem Deresi’ni aldıktan sonra daha da büyür. Burada yaz mevsiminde .dahi ça­yın genişliği 50 m., derinliği ise 0.50 m. ka­dar olur. Ekim-Haziran ayları arasında ya­ğışlar nedeniyle kabarır. Bu sırada derin­liği 2-3 m.’yi bulur. Çaydan sulama işle­rinde yararlanılır ve turizm amaçlı rafting yapılır. Denizden çok az içeri­lere kadar motorlarla işleyebilir.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir