Reformun Nedenleri

Bu sayfamızda reform nedir sorusunun cevabını vererek reformun nedenleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

  1. yüzyılda Almanya’da başlayan reform hareketleri buradan tüm Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Reformun sebebi Katolik kilisesinin bozularak, dini amaçlardan uzaklaşmasıdır. Reformun sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

*Katolik kilisesinin bozulması ve buradaki ıslahat düşüncesinin yaygınlaşması

*Hümanizmin anlaşılarak Hristiyanlık kaynaklarına yönelme ve İncilin milli dillere çevrilmesi

*Matbaanın yaygınlaşması ile birlikte insanların okuma yazma öğrenmeleri ve bu sebeple kiliseyi sorgulayabilmeleri

*Kilisenin para karşılığında günahların affedileceğini söylemeye başlaması, endülüjans sorununun ortaya çıkması

*Rönesans hareketlerinin reform üzerinde etkili olması

*Almanya’nın siyasi birlikten yoksun olması ve buradaki prenslerin reform hareketlerini desteklemeleri

Reform ilk olarak Martin Luther tarafından ortaya atılmıştır. Bu durum Protestanlık mezhebinin doğması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Protestan ve Katolik kilisesi arasındaki mücadeleler Ogsburg Antlaşması ile çözüme bağlanmış, bu sayede Protestanlık bir mezhep olarak kabul edilmiştir.

Reformun Sebepleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir