RTÜK İçin İfade Ayarı


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından, bir televizyon kanalında yayınlanan bir dizi için hazırlanan ihlal raporunda kullandığı bir kavram, üst kurulda tartışma yarattı.

Uzmanın hazırladığı raporda geçen ”ana hikayenin örgüsünü izleyicinin zihinlerinde canlı tutmak için dizideki kötü kadının hedefine doğru gidişi her bölümde canlı tutulmaktadır.” ifadesindeki ‘kötü kadın’ kavramı RTÜK’ten bazı muhalefet üyeleri tarafından tepki topladı. Kötü kadın ifadesini toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı bir ifade olarak tanımlayan üyelerin itirazları ile birlikte RTÜK bundan sonra hazırladığı raporlarda bir yargılama belirten ‘kötü kadın’ ifadesinin bir daha kesinlikle kullanılmaması ve karakterlere dizide biçilen rolün tarif edilmesine karar verildi.

RTÜK’ün HDP üyesi Ersin Öngel’de bu raporların çoğunun erkek uzmanlarca hazırlandığına dikkat çekerek, kadının ve kadın kimliğinin bu tarz negatif nitelemelerle birlikte ele alınmasının cinsiyetçi, ayrımcı ve eril bir yaklaşım olduğunu söyledi. Ayrıca Öngel bu raporların bir çoğunun dilinin erkek bakış açısını yansıttığını söyledi ve bundan sonraki raporlarda bu tür bir ifadenin bir daha asla kullanılmaması için kurulca bir hassasiyet oluşturduklarını açıkladı.

Öngel, cinsiyetçi yayınların genel ahlaka ve toplumun manevi değerlerine aykırılık maddesi üzerinden şikayet edildiğini hatırlatarak ”bu durum kadınlara karşı ayrımcı, eril anlayışı ‘ahlak’ söylemi altında gölgelemektedir” ifadesini kullandı ve raporlar ve yayınlar incelenirken RTÜK kanununun 8/1-s maddesinde yayınlar için “Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez” maddesinin işletilmesi gerektiğini söyledi. Söz konusu raporlar alan yayınların mutlaka kadın uzmanlarca seyredilip değerlendirip karara bağlanması gerektiği konusunda öneride bulunduğunu ifade eden Öngel, tavsiyesinin kurul tarafından uygulamaya konulacağını ümit ediyor. Öngel ayrıca kadın örgütlerine cinsiyetçi yayınları RTÜK’e şikayet etme konusunda çağrıda bulundu.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir